Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Phụ trách

Ms. Kiều Giang
Số điện thoại: 093 575 2023
Email: kieugiang@vht.edu.vn

Thông tin VHT Education

Lầu 9, Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 1900 561 555
Email: support@vht.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: 8h30 đến 18h00
www.vht.edu.vn/ www.vht.com.vn/ VHT Education